สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2564 “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ บริเวณหน้าทรัพย์มณีรีสอร์ทถึงทางแยกหน้า ม.ราชภัฎชัยภูมิ