กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ บริหารงานโดย นายวีระ รุ่งแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ พร้อมด้วย ข้าราชการครู และนักเรียนร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับเทศบาลตำบลคลองวาฬ รณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00น

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่