สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อกำหนด และแนวปฎิบัติ จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด