ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ดร.บูชิตร์ โมฆรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม คณะครู และนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมพบปะนักเรียน ร่วมปลูกต้นยางนาและร่วมแข่งกีฬาเปตอง ร่วมกับคณะผู้บริหารในเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ