สพป.ชบ 3 : การสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสำหรับการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งศูนย์สอบ สพป.ชลบุรี เขต 3 (พื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ) โดย นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประธานศูนย์สอบ ได้มอบหมายให้ คณะรอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 และกลุ่มนิเทศติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อกำกับ ติดตาม ให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด และให้กำลังใจคณะกรรมการฯ ประจำสนามสอบ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการแพร่ระบาด Covid-19