สพฐ.จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอวยพรให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อีกทั้งเป็นการให้บุคลากรได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน