ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายศักดิ์ศิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนดินแดงและโรงเรียนวัดไทรโกบ เพื่อเยี่ยมชมสภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนพร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูรักษาการฯ คณะครูและบุคลากร ในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)