สพป.ลำปางเขต 1 เยี่ยมสนามสอบฯ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ สนามสอบอำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ และ อำเภองาว จังหวัดลำปาง การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการจัดการสอบฯ