การประกวดคลิปวิดีโอ “กิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”

ด้วยกรมอนามัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กปฐมวัยผ่านรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอ “กิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอกสารดังแนบ