ทุนการศึกษา Australia Awards

ด้วยรัฐบาลออกเตรเลีย ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ภายใต้ ชื่อ Australia Awards ให้แก่ข้าราชการพลเรือนของไทยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทที่ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2565 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ