ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ.เขต1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจากศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ.เขต1 จำนวน 10,0 00 บาท..และสนับสนุนการสร้างรั้ว สพป.ชัยภูมิ เขต1 จำนวน3,000บาท โดยมีนายไชโย กล้ารมราน ประธานศูนย์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ร่วมมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว