สพม.สงขลา สตูล ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ.

26 มีนาคม 2564 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ โรงแรมนูโว กทม. โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน ได้แสดงความคิดเห็นใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1.การย้ายข้ามขนาด ข้ามประเภท 2.ใครควรเป็นผู้ประเมินศักยภาพ 3.การย้ายควรดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน และ 4.การประกาศ รร.คุณภาพการศึกษาจะประกาศได้ครั้งเดียวตลอดปีหรือทำได้ทั้งปี รวมทั้งความคิดเห็นอื่นๆต่อหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ซึ่งเลขาธิการ ก.ค.ศ.คาดหวังว่าจะได้เสนอ ก.ค.ศ.ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้