สถานศึกษาในสังกัดสพม.20 เดินหน้ารณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตราย”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมใจเดินหน้ารณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ให้แก่นักเรียนในสังกัด โดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ให้ความรู้แก่นักเรียน มีขบวนแห่รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตราย ในพื้นที่บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้กำชับให้สถานศึกษาในสังกัดได้กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนในสถานศึกษา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด