สพม.สงขลา สตูล “ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยนายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางสาวปุณญภาภัทร เกษตรสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายวินัย อิสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา