สพม.ลปลพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.6

27 มีนาคม 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ คือนายชนินทร์ วรรณมณี และนายสรวง ศรีแก้วทุม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนามสอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี

สรวง ศรีแก้วทุม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/รายงาน-ภาพ