ดร.วิเศษ พลอาจทัน มอบหมายให้ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบวาตภัย

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน มอบหมายให้ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำโดย นางกฤตราพร ธรรมวงศา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้ความช่วยนักเรียน ณ บ้านหนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ กรณีประสบวาตภัย ที่พักอาศัยได้รับความเสียจำนวน 2 หลัง โดยได้ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น รายละ 3,000 บาท