ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางชนัญญา ฮุยสุสดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด