สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โดยมี นายอนันต์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ให้การต้อนรับ