สพป.อ่างทอง ประชุมแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมแนวปฏิบัติการรับ – ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) พร้อมด้วย นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งหนังสือราชการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงรับ – ส่ง ภายในของแต่ละกลุ่มภารกิจใน สพป.อ่างทอง ซึ่งจะเร่ิมใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง .///ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชนพ ภาพ/ข่าว