สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 13/256

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 13/2564 vtr ดร.สุดา สุขอ่ำ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด