สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเทคนิคและความรู้พื้นฐานการเขียนหนังสือราชการ

วันที่ 31 มีนาคม  2564 นางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประกอบกิตต์  ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคและความรู้พื้นฐานการเขียนหนังสือราชการ โดยมีนายชาติชาย  กันกา อดีตรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 วิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ทุกคน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

ภาพ อังสุมารี  พรศรี/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์