การเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและแผนการรับมือสถานการณ์ต่างๆ