ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร หลานและญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้ทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ