ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  พบเพื่อนครู

วันที่  27 ธันวาคม 2561  นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3   เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาพร้อมทั้งออกรายการถ่ายทอดสด รายการ ผอ.เขตพบเพื่อนครู  ณ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร อ.คอนสวรรค์