สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC”

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC” เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 1