ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่  1. โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด  2.  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม  3. โรงเรี่ยนวัดกำแพง 4. โรงเรียนวัดไทรนิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์) อำเภอไชโย  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร  คณะครูและลูกจ้าง และได้เยี่ยมห้องเรียน  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาคารสถานที่ ได้ฝากในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์.///