ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน จบ ป. 6

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์,โรงเรียนบ้านตาดโตนฯ,โรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมมอบใบประกาศนีบัตรและกล่าวให้โอวาทนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์