สพฐ. รุดเยี่ยมนักเรียนประสบเหตุชิ้นส่วนพลุตะไลตกใส่

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. และคณะ เข้าเยี่ยม เด็กหญิงณัฐฌา สวัสดี หรือน้องมิ้นท์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียนอาจวิทยาคาร ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากเหตุชิ้นส่วนพลุตะไล ตกใส่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:50 น. โดยมีนายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 1 พร้อมด้วย นางนัยนา ตันเจริญ รองผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 1 และทีม ฉก.ชน. นายศราวุธ พิมละมาศ นายสุริยนต์ กัลยาณี นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 และทีม ฉก.ชน. ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าว

ในโอกาสนี้ นายธีร์ ภวังคนันท์ ได้นำกระเช้าดอกไม้พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกระเช้าดอกไม้ จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ สอบถามอาการจากแพทย์ พยาบาล ด้วยความห่วงใย เด็กหญิงณัฐฌา สวัสดี หรือน้องมิ้นท์ รวมทั้งครอบครัว และทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้ให้การรักษาน้องมิ้นท์อย่างเต็มกำลังความสามารถ .(นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์

ปชส.สพป.นครราชสีมา เขต 3 (ภาพ/ข่าว)