ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงณัฐมา สวัสดี นักเรียนโรงเรียนอาจวิทยาคาร ซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากชิ้นส่วนพลุตะไลตกใส่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

วันพฤหัสบดีที่  ๑เมษายน ๒๕๖๔  นายธีร์  ภวังคนันท์   ที่ปรึกษา  สพฐ. ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม   พร้อมด้วย  ทีม ฉก.ชน.สพฐ. เข้าเยี่ยม เด็กหญิงณัฐมา สวัสดี นักเรียนโรงเรียนอาจวิทยาคาร  สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากชิ้นส่วนพลุตะไลตกใส่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส   โดยมี  ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าว    ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา