+ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ++

^^วันศุกร์  ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 //ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน