สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ, พร้อมด้วย นายวสันต์ นาวเหนียว อดีต ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ และนายเอกวัสส์ อุษณีย์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๒ ซึ่งเป็นงานนำเสนอผลการปฏิบัติงานรอบระยะเวลา ๖ เดือน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒