บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2564

2  เมษายน 2564  นางจอมขวัญ  นครไธสง รองผู้อำนวยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และนางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีการแสดงดนตรีของวงปี่พาทย์จากวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน นักศึกษาร่วมในพิธีจำนวน 77 หน่วยงาน/องค์กร โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช