สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านทักษะอาชีพ “Open House Career Skills” โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านทักษะอาชีพ “Open  House Career Skills” โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) โดยมีพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมการแสดงผลงานทักษะอาชีพของนักเรียน และปลูกต้นยางนา ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก