ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๔  ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมการประชุมและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดนครราชสีมา    และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๔  โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี     ณ  ห้องประชุม Korat Hall ๒  ชั้น ๔  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา