รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการอบรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ บริบท สพฐ. ณ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 3 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ.อุบลราชธานี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ บริบท สพฐ. ทั้งสิ้น จำนวน 6 ศูนย์ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย