ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

/

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยนางปราณี รัตนประยูร รอง ผวจ.พัทลุง และ นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวปราณีต ทองหนัก ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการค่ายเชื่อมโยงกับหลักสูตรการสอนของครูตามบริบทโรงเรียนและขับเคลื่อนขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศ โดยใช้เวลาประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน และจะประชุมปฏิบัติการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุก 5 ภูมิภาค

นางสาวปราณีต ทองหนัก ภาพ นางสาวสมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

ศริราณี พรหมบังเกิด