พิธีเปิด โครงการค่ายมรดกอีสานอาสา อบรมพัฒนาท้องถิ่น ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ จากพี่สู่น้อง

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายบุญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายมรดกอีสานอาสา อบรมพัฒนาท้องถิ่น ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 14  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานให้กับนักเรียน และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานให้คงอยู่สืบไป โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 70 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1560849464306070