สพป.ปราจีนบุรี 2 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.45 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.สฤษดิ์  บุตรเนียร  ส.ส.ปราจีนบุรี  เขต  3  พรรคภูมิใจไทย  ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  จากนั้น เวลา 09.10 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าประชุมในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ประจำเดือนเมษายน 2564  ณ  หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี