สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคน มีจิตสำนึกและการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยนาท โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ได้แก่ นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ได้ให้โอวาท ในเรื่องปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมกล่าวขอบคุณ บุคลากร สพป.ชัยนาท ทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรม ของ สพป.ชัยนาท