สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้นนำเสนอการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ และพบปะแจ้งข้อราชการ ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จากนั้น เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ประชุมคณะทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อแจ้งข้อราชการและภารกิจงานกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2564”