++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 14 / 2564 ++

^^^ วันพุธ ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564เวลา 07.30 นายเรืองยศ  ปันศิริ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,รองสุรชาติ  การสอาด พร้อมด้วยบอร์ดบริหารสำนักงานร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน