++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ++

<<<<วันพุธ  ที่ 7 เดือนเมษายน  พ.ศ.2564 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  จำนวน 9 ราย มีนายสมบุญ  พรหมรังษี /นายชาญณรงค์   บุตรเวียงพันธ์  เป็นกรรมการ  ณ หอประชุมใหญ่สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +นงนภัส วิไล  ภาพข่าว+  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน