สพม.พงภกรน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานการศึกษา จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4 “จิบกาแฟ..แลการศึกษา”


+++++วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 07.00 – 08.30 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยนายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และบุคลากร ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานการศึกษา จังหวัดพังงา ภายใต้กิจกรรม “จิบกาแฟ…แลการศึกษา” ครั้งที่ 4 ซึ่งอาชีวศึกษาพังงา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมระหว่างหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพังงา รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพังงา และมีการส่งมอบป้ายให้กับวิทยาลัยชุมชนในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป   เรวดี…ภาพ / ข่าว