โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.09 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี และทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา สำหรับอาคาร 50 ปี ม.ร.ว. (MRW Sports Club) ในการนี้ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ รวมใจแสดขาว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่