ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ที่จังหวัดพัทลุง ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง ในการนี้ นางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563 และนางนิภาวรรณ ท้าวสกุล ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ด้วย