สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดเคารพศพ น.ส.ยุวลักษณ์ โรมบรรณ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพแสดงความอาลัยกับครอบครัว น.ส.ยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้วายชนม์ ณ วัดบึงชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ