สพฐ. ประชุมปรับปรุงและบรรณาธิการกิจหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 สื่อ 65 พรรษา

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และพบปะคณะทำงานของ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สวก.สพฐ.) ในการประชุมปรับปรุงและบรรณาธิการกิจหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชมนมายุ 65 พรรษา ระหว่างวันที่ 4 – 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร


ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย