การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กับ ทุกโรงเรียนในสังกัด โดย ดร.วีรพล  สารบรรณ  ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2564 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สพป.นครพนม เขต 2