ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อด้วยนางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล (กรรมการ) และนางสาวปราณี เพชรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ และนายวีรศักดิ์ แดงวิไล

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อด้วยนางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล (กรรมการ) และนางสาวปราณี เพชรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของโรงเรียนเมืองปัตตานี ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนูรดีน เจ๊ะมะ และนายเอกรัตน์ โกวิท โดยมีนายประจักษ์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและร่วมรับฟังให้การรับการประเมินดังกล่าว