สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ติดตามและถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

         วันที่  8 เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมติดตามและถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ทบทวนกิจกรรมสำคัญ เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตามการทำงานของโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ติดตามและได้ข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการสนับสนุน ช่วยเหลือต่อไป การประชุมแบ่งเป็น 2 รุ่น  คือ ช่วงเช้าเป็นโรงเรียนเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1-5 และ 7  ช่วงบ่ายเป็นโรงเรียนเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6, 8 และนาดี 1-3  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2